Uddannelse pædagogik dannelse

Erindring og eftertanke

Holger Henriksen

- bidrag til skolens kulturhistorie

"Holger Henriksen var, da jeg traf ham, en mand med stor autoritet i dansk pædagogik. Det var ikke en autoritet, han havde skreget sig til, tværtimod udtrykte han sig altid dæmpet, velovervejet og med stilfærdig gennemslagskraft. Flere gange talte han på Sorø-møderne, undertiden næsten som en prædikant. Men frelst var han ikke, tværtimod var han altid åben over for andres synspunkter. Han har sagt sin mening og sat sine spor. Holger har en personlig bagage, som nok i dag er vanskelig at forestille sig. Hans erindringer fortæller om en på én gang rig og fattig opvækst, om politiske og pædagogiske mærkesager og om arbejdet i skolens tjeneste under skiftende vilkår; jeg havde den glæde at modtage en tidlig version af Erindring og Eftertanke, som bevægede mig så meget, at jeg læste den i ét stræk - og blev klogere, ikke bare på Holger." Jørn Lund, professor, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

"Erindring og Eftertanke beskriver mere end blot Holger Henriksen oplevelser gennem et langt og rigt liv. Bogen er også et bidrag til skolens kulturhistorie. Holger Henriksen har formået at sætte præg på uddannelsespolitikken og den pædagogiske filosofi. Han har gennem sine bøger og foredrag givet folkeskolen en almen pædagogisk stemme. I en tid der er præget af evidens og videnskabelighed er det vigtigt med pædagogisk eftertanke. Men ligeså vigtigt er det, at erindre, at folkeskolen først og fremmest er en dannelsesinstitution der forbinder generationerne." Alexander von Oettingen, udviklingschef UCS, dr. pæd.

"Det er aldrig helt gnidningsfrit at tale med Holger Henriksen. Hans tilsyneladende enkle ræsonnementer gør på én gang tanken fri og binder refleksionen i en markant ramme. Han sætter ånden på arbejde. I Erindring og Eftertanke får man en fin pejling af, hvorfor man kan blive tankebundet af dette herredømmefri menneske." Jens Raahauge, skoleleder, fmd. Dansklærerforeningens Hus

“Holger Henriksen har igennem årtier været en betydningsfuld skikkelse i dansk skoletænkning og pædagogik. Først som sidst står hans grundfæstning af samtalen i en pædagogik og skolepraksis, der såvel unddrager sig illusionsløs instrumentalisering og sentimental omklamring. Henriksen fornyede dermed pædagogisk den tyske bildungstradition og forankrede sit arbejde politisk-pædagogisk på det monument Hal Koch rejste med sin „Hvad er demokrati?“ fra 1945. Hans prunkløse opgør med egne vildfarelser i sin tids politiske brændpunkter og konjunkturer lægger ikke alene alen til hans integritet, men demonstrerer biografisk oprigtigheden og vigtigheden i Henriksens livslange ærinde og kamp for samtalen. Følg dén der søger sandheden, og flygt fra ham der har fundet den, sagde Goethe. Henriksen fandt den aldrig, men vidste at den bestandigt måtte søges. I samtalen.“ Stefan Hermann, rektor for professionshøjskolen Metropol

ISBN 978-87-985833-4-9

Forlaget FJORDAGER

Sideantal: 144

Udgivelse: Dec. 2010

1. udgave, 1 oplag.

DKK 169,00

Køb den hos din lokale boghandler eller køb her

Om forfatteren

Holger-Henriksen_400px.jpg

Holger Henriksen

Holger Henriksen (f. 1931) er forfatter og tidligere lektor og central studielektor i pædagogik. Han har med sin undervisning, ved foredrag og bogudgivelser bidraget bidraget væsentligt til skoletænkningen og den pædagogiske debat i Danmark. Holger Henriksen har haft en livslang optagethed af skolens demokratiske opgave, og samtalen er det centrale begreb i hans tænkning. Han har forsøgt at videreudvikle Hal Kochs begreb om samtale og beskæftiget sig med Jürgen Habermas’ teori om kommunikativ kompetence og oplysning. Henriksen var senest ansat ved Haderslev Statsseminarium og sideløbende hermed central studielektor i pædagogik ved direktoratet for folkeskolen, seminarier m.v. i undervisningsministeriet. Han er forfatter til mere end 10 bøger, hvoraf den mest kendte og anvendte er ”Samtalens mulighed”, der udkom i hele fem udgaver – seneste i 2005.

Bøger af Holger Henriksen

Erindring og eftertanke

Holger Henriksen

Om METODEFRIHEDEN

Holger Henriksen

Forlaget FJORDAGER

Bøger om uddannelse, pædagogik, dannelse

Forlaget FJORDAGERs ambition er at udgive bøger, der kan stimulere debatten om uddannelse, pædagogik og dannelse. Bøgerne kan købes her:

 

Forlaget FJORDAGER

Hulvejsbakken 21

5330 Munkebo

Telefon 6610 7575

erik@fjordager.com

Følg os på Facebook