Uddannelse pædagogik dannelse

 

Erik Schmidt fik Stinusprisen

På Danmarks Lærerforenings kongres den 8. 9. 2015 fik Erik Schmidt overrakt foreningens pris og 10.000 kr. som en "påskønnelse for" hans "store og vedholdende engagement og arbejde for en bedre folkeskole" og som en person "som i særlig grad har bidraget konkret til folkeskolens udvikling". Eriks hovedpointe i takketalen var, at lærerne har en erfaringsbaseret indsigt, som ikke bliver respekteret. "Det skal vi ikke finde os i. Lærernes personlighed og faglige identitet må ikke kunne eksproprieres. Vi er ved at få et samfund, hvor politikerne spørger forskerne og videnskaben om, hvad der statistisk set virker og unddrager sig en faglig, professionsmæssig og folkelig debat. Sådan et samfund kaldes et TEKNOKRATI, og det ønsker de fleste af os ikke!"

Rømer og Nepper på Folkemødet 2015

Både Thomas Aastrup Rømer og Steen Nepper Larsen deltog aktivt i debatterne i Allinge på Folkemødet 2015.  Forlaget FJORDAGER har netop udgivet Rømers nye bog "Pædagogiske landskaber - 232 indre drys", og for nylig udgav forlaget "Menneskets plastiske hjerne - gådefuld og genstand for store forventninger" af Steen Nepper Larsen.  Rømer og Nepper er begge enormt vidende og "frie fugle" i den offentlige, pædagogiske debat. 

 

Det alternative Sorømøde

2005-2010 arrangerede Morten May og Erik Schmidt det Alternative Sorømøde for Huset LM. Det første møde var på Kerteminde Højskole. Hvert år i perioden uddeltes Holger Prisen (tilegnet Holger Henriksen, som Forlaget Fjordager har udgivet flere bøger af)  til en person, der havde bidraget væsentligt til den pædagogiske debat om folkeskolen. Første modtagere af prisen var Jens Raahauge, Alexander von Oettingen og Stefan Hermann.  Seneste modtager var Thomas Aastrup Rømer.  I mødets præsidium sad i øvrigt Christen Sloth Christensen, Per Kjeldsen, Margrethe Vestager og Jens Raahauge.

 

SOPHIA-konference om skolereformen

I august 2014 afholdt tænketanken SOPHIA konferencen: ”På bagkant af reformerne - på forkant med konsekvenserne” med den hollandske pædagogikprofessor (University of Luxembourg) Gerd Biesta som hovedtaler. Desuden var der oplæg af Brian Degn Mårtensson, Peter Kemp, Per Schultz-Jørgensen og Helene Bank fra Norge.

Forlaget FJORDAGER

Bøger om uddannelse, pædagogik, dannelse

Forlaget FJORDAGERs ambition er at udgive bøger, der kan stimulere debatten om uddannelse, pædagogik og dannelse. Bøgerne kan købes her:

 

Forlaget FJORDAGER

Hulvejsbakken 21

5330 Munkebo

Telefon 6610 7575

erik@fjordager.com

Følg os på Facebook