Uddannelse pædagogik dannelse

Menneskets plastiske hjerne

Steen Nepper Larsen

- gådefuld og genstand for store forventninger

Vi står på tærsklen til den plastiske hjernes æra. Hjernescanninger viser, at hjerner også er socialt og individuelt formbare, livslangt foranderlige og overraskende plastiske.

Begrebet ’den sociale hjerne’ har holdt flyttedag - neurovidenskaben har lært noget af sine kritikere. For 10-20 år siden tjente det som eksplicit modstandsbegreb, der skulle demonstrere den naturvidenskabelige blindhed, kortåndethed og reduktionisme; men nu gør den ambitiøse neurovidenskab begrebet om den plastiske hjerne så rummeligt og inviterende, at alle mulige ikke-naturvidenskabeligt funderede eller skolede forskere og lægmænd tages ved vingebenet af dette åbne paradigme, der forlenes med et dynamisk, men frem for alt biologisk underlag.

  • Hvorfor tror nogle neurovidenskabelige forskere, at sandheden om mennesket skal søges inde i hjernen?
  • Er der grænser for hjernens plasticitet? 

    Skal hjernen trænes og tvinges til at levere idéer til den kognitive kapitalisme?

ISBN 978-87-985833-9

Forlaget FJORDAGER

Sideantal: 52

Udgivelse: Maj 2015

1. udgave, 1 oplag.

DKK 89,00

Køb den hos din lokale boghandler eller køb her

Om forfatteren

Steen-Nepper-Larsen_400px.jpg

Steen Nepper Larsen

Steen Nepper Larsen (f. 1958) er lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og medlem af bestyrelsen for SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse. Hans nøglekompetencer strækker sig fra tysk filosofi til filosofi om kroppen, sproget, tiden, rummet, stedet, arbejdet og teknologien. Men ikke mindst kritisk teori, videnskabsteori, metafysik, modernitetsteori, dannelse, erkendelsesteori, etik og æstetik. Steen Nepper Larsen har desuden skrevet et væld af videnskabelige artikler og indlæg i dagspressen og holdt et utal af foredrag. Sammen med Inge Kryger Pedersen har han redigeret ”Sociologisk Leksikon” for Hans Reitzels Forlag.

Bøger af Steen Nepper Larsen

Menneskets plastiske hjerne

Steen Nepper Larsen

Dannelse

Steen Nepper Larsen

Profil af forfatter

Steen Nepper Larsen

Steen Nepper Larsen (f. 1958) er lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og medlem af bestyrelsen for SOPHIA - tænketank for pædagogik og dannelse. Hans nøglekompetencer strækker sig fra tysk filosofi til filosofi om kroppen, sproget, tiden, rummet, stedet, arbejdet og teknologien.  Men ikke mindst kritisk teori, videnskabsteori, metafysik, modernitetsteori, dannelse, erkendelsesteori, etik og æstetik.  Steen Nepper Larsen har desuden skrevet et væld af videnskabelige artikler og indlæg i dagspressen og holdt et utal af foredrag.  Sammen med Inge Kryger Pedersen har han redigeret Sociologisk Leksikon på Hans Reitzels Forlag.

Forlaget FJORDAGER

Bøger om uddannelse, pædagogik, dannelse

Forlaget FJORDAGERs ambition er at udgive bøger, der kan stimulere debatten om uddannelse, pædagogik og dannelse. Bøgerne kan købes her:

 

Forlaget FJORDAGER

Hulvejsbakken 21

5330 Munkebo

Telefon 6610 7575

erik@fjordager.com

Følg os på Facebook